piątek, 15 czerwca 2018

II sobota czerwca 2018 r dzień skupienia FZŚ

T                                                                   9.VI.18     Niepokalanego Serca Marii                           

   Mszę św. o godz. 9 odprawił  Jerzy, a homilię wygłosił brat Mateusz. Powiedział on w nawiązaniu do Ewangelii św., że  M.Boża nie musiała iść do Jerozolimy na święto Paschy. Poszła. Po zdarzeniu z Jezusem, rozważała wszystko to, co miało miejsce. Podobnie i my winniśmy nie wyznaczać sobie granic zaangażowania dla Boga. Winniśmy też pamiętać, że nie wszystko zrozumiemy w naszym życiu, potrzeba dystansu, czasu i polecenia spraw Bogu, w ślad za Maryją. W  czasie tej Mszy św. modliliśmy się za naszą Wspólnotę, w szczególności za Solenizantów czerwcowych.
Po Mszy św. modliliśmy się Litanią do św. O Franciszka . Potem na salce 003, po modlitwie wysłuchaliśmy konferencji na temat wspólnoty FZŚ, złożyliśmy życzenia solenizantom (Małgorzata, Jolanta, Alicja, Janina), przypomnieliśmy ogłoszenia z poprzednich miesięcy o czekających nas wydarzeniach w najbliższym czasie. S. Maria Z. rozdała nam modlitwy no NSPJ i NSNMP, brat Krzysztof opowiedział o S Marii B., którą odwiedza. S Małgorzata opowiedziała o nowej wartościowej książce ks Marcina Godawy, na której promocji była w lutym br na UPJP2, pt "A Bóg sobie nie pójdzie". Warto nabyć i przeczytać. Opowiedziała też krótko o swej ostatniej wędrówce po ziemi szczecińskiej, w szczególności o cmentarzu wojennym w Siekierkach, położonym blisko sanktuarium M.Bożej Siekierskiej. Spoczywa tu ponad 2000 żołnierzy polskich, którzy zginęli w ostatniej batalii w czasie II wojny światowej, gdy wojska niemieckie cofały się w kierunku Berlina. To pięknie zadbany cmentarz jest nieustannym przypomnieniem o modlitwie za pokój, by młodzi ludzie nie musieli ginąć jak tu w Siekierkach. Królowo Pokoju, módl się za nami!
Z wdzięcznością myślą solenizanci czerwca z naszej Wspólnoty o Siostrach i Braciach za pyszne smakołyki od nich, którymi zostali poczęstowani i za upominki, którymi zostali obdarowani. Bóg zapłać! " Pieśn Słoneczną" św. Franciszka próbujemy ubogacić własnymi zwrotkami, np.
                         Niech wielbią Cię serc naszych pienia,
                         co Twoją wolę pełnić chcą,
                         w radości smutku czy cierpieniach,
                         jak mogą z Tobą jedno są.
       Niech wielbi Ciebie wiosna, lato,
       co pięknem świata raczą nas
       i wdzięczność Bogu budzą za to,
      gdy nadszedł ten przepiękny czas.

Sławiony bądź o Panie mój, we wszystkim, co stworzyłeś nam!

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana.
Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Całym swym sercem raduję się w Panu.
Raduje się me serce w Panu,
moc moja dzięki Panu się wznosi,
rozwarły się me usta na wrogów moich,
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Łuk mocarzy się łamie,
a słabi przepasują się mocą.
Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają,
niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci. To Pan daje śmierć i życie,
w grób wtrąca i zeń wywodzi.
Pan uboży i wzbogaca,
poniża i wywyższa. Z pyłu podnosi biedaka,
z barłogu dźwiga nędzarza,
by go wśród możnych posadzić,
by dać mu stolicę chwały.
Całym swym sercem raduję się w Panu.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
zachowałaś słowa Boże
i rozważałaś je w sercu swoim.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.
Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.
A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu.
Oto słowo Pańskie.

niedziela, 3 czerwca 2018

I sobota czerwca 2018 - dzień skupienia Loretańskiej Rodziny Różańcowej, też SHNSPJ i FZS

T                                                                                                                   2. VI. 2018

Mszę św. o g 9 odprawił O. Mariusz. Po Mszy św. razem z O.mariuszem, jak zwykle, modliliśmy się na Różańcu, tym razem odmawialiśmy część radosną.  W czasie homilii O Mariusz powiedział m.in.


Pewien ogrodnik  miał tylko 3 krzewy róż w ogrodzie.  Pielęgnował je bardzo starannie, a to pozostawało jakby bez efektu. Wyrwał więc 2 krzaki, a przy trzecim zauważył  1 mały pączek. Postanowił go zostawić ten krzak i  dalej go pielęgnować. Tym ogrodnikiem jest dla nas Bóg. Nie zniechęca się On, że nie przynosimy owoców. Zauważa w nas nawet mały pączek. Co Jezus czyni byśmy zakwitli? Pisze Ewangelię, zadaje wiele pytań, np. pyta uczniów, czy macie coś do jedzenia?, czy o co się posprzeczali. On nie chce nam niczego narzucać. Chce byśmy sami doszli do tego, co jest wartością. Przy trudnych pytaniach mówię: tak Jezu muszę coś w moim życiu zmienić. Św. Faustyna potrafiła dobrze odpowiedzieć na pytania Jezusa. Ale są też inne pytania, podobne do tych jakie w dzisiejszej  Ewangelii zadawali faryzeusze Jezusowi. Dlaczego tak się stało, bo chwilę wcześniej Jezus był w świątyni, powywracał stoły bankierom i dlatego przyszli z pytaniem-oskarżeniem. Takie pytania niszczą, oskarżają. Oni znali proroctwo Izajasza, znali Pismo św. i odpowiedź na swoje pytania. Wiedzieli dobrze, że rozmawiali z Mesjaszem. Jezus nie był zagadką. Objawił się. W czasie chrztu Jezus zadaje im pytania, by " rozkwitli”. Oni nie odpowiedzieli. Jeśli Jezus pyta, to po to, byśmy zakwitli. Jezus dopuszcza na nas pytania dotyczące nawet przeszłości, byśmy dobrze odpowiedzieli. Nie bój się ludzi co o Tobie myślą. Uczeni w Piśmie też się bali. Ty nie bój się. Ty bądź za Jezusem. Chrystus mówi: daj odpowiedź.


PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Listu świętego Judy Apostoła
Umiłowani: Przypomnijcie sobie słowa, które były zapowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości: ratujcie ich, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało.
Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i postawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki. Amen.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi. Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i pytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?”
Jezus im odpowiedział: „Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi”.
Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: «Z nieba», to nam zarzuci: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?» Powiemy: «Od ludzi»”. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”.
Jezus im rzekł: „Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię”.
Oto słowo Pańskie.

czwartek, 24 maja 2018

II sobota maja 2018 r - dzień skupienia FZŚ

T                                                           knCh!                                   12. V. 2018 r
      Spotkanie Wspólnoty FZŚ w drugą sobotę miesiąca rozpoczęło się jak zwykle od  Mszy św. W tym dniu przypadało wspomnienie ojca Leopolda Mandica, kapucyna. Celebrans w trakcie kazania wspomniał  o św. Ojcu Leopoldzie podkreślając  jego pokorę i pełną oddania posługę w konfesjonale. Zwrócił uwagę nas wszystkich na Boga jako kochającego nas Ojca. 
Po Mszy św. spotkaliśmy się w salce FZŚ, gdzie przełożony, br. Krzysztof przy współudziale br. Pawła przekazał informacje o  stanie zdrowia asystenta Wspólnoty br. Jerzego. Następnie br. Krzysztof omówił przebieg wizytacji braterskiej naszej Wspólnoty z ramienia Rady Regionalnej FZŚ. Podał, że wizytacja odbędzie się 15  września br.  Br. Paweł  odczytał z Konstytucji Generalnych fragment, dotyczący wizytacji braterskiej, żeby zaznajomić nas z tematem.  Kolejną informacją był termin  profesji wieczystej, która jest planowana dla profesów tymczasowych  w październiku br.  Ponadto w najbliższym czasie, tj. 19 maja br. odbędzie się nocne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, które zakończy się Mszą św. o północy, a potem wszyscy spotkają się na agapie. Br. Krzysztof podkreślił, że również 19 maja br., ale o godz. 11.00 odbędą się święcenia prezbiteratu  i diakonatu, które przyjmą m.in. zaprzyjaźnieni z nami br. Mateusz Skoczylas i br. Ryszard Dorda (święcenia prezbiteratu)  oraz  br. Mateusz Kaczorowski (święcenia diakonatu).  Wszyscy członkowie Wspólnoty zostali zaproszeni na tę uroczystość.
Następnie br. Ryszard przekazał sprawozdanie z uroczystości beatyfikacji s. Hanny Chrzanowskiej, która miała miejsce 29.04.br. w kościele św. Mikołaja w Krakowie. Dodał, że w każdy czwartek miesiąca o godz. 17.00 w kościele św. Mikołaja będzie odprawiane nabożeństwo  ku czci  s. Hanny Chrzanowskiej; kościół  ten stał się jej sanktuarium.
Na zakończenie spotkania br. Krzysztof przypomniał terminy rekolekcji i dni skupienia dla FZŚ. Wspomniano też o chorych z naszej Wspólnoty, za których zmówiliśmy krótką modlitwę.


PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów.
Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą.
A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy jest straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią. Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie. Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga:
On zaś jest najwyższy.
Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem,
znowu opuszczam świat i wracam do Ojca.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”.
Oto słowo Pańskie.


niedziela, 22 kwietnia 2018

II sobota kwietnia 2018r - spotkanie modlitewne i wspólnotowe FZŚ

T                                                                            14 kwietnia 2018     Mszę św. 14 IV 18 odprawił w zastępstwie O. Jerzego jeden z OO. Kapucynów. O. Jerzy był w tym czasie na zebraniu asystentów FZŚ. Po Mszy św. modliliśmy się w kościele Godzinkami ku czci św. O. Franciszka, a potem udaliśmy się na spotkanie w salce 003. Tu, po modlitwie, brat Przełożony jak zwykle zapytał o wydarzenia ostatnie z naszego wspólnego programu duszpasterskiego. M.in. wspominaliśmy rekolekcje w Krzeszowicach, prowadzonych przez O. Tadeusza, o modlitwie myślnej. Ze względu na zainteresowanie tym tematem zorganizujemy jeszcze konferencje na ten temat. S. Agnieszka Czarnecka zaprosiła nas na swój ślub 28 IV w kościele OO. Kapucynów. S. Grażynka zbierała podpisy w obronie O.dr T. Rydzyka - dyrektora Radia Maryja, po oszczerczych atakach na niego przez PO. Przypomniano nam o spotkaniach poniedziałkowych  FŚ po Mszy św. o godz 17.30, a też o adoracji N.Sakramentu w kaplicy Loretańskiej, w niedziele. S. Michalinka opowiedziała o naszej drogiej S. Marii Bednarz, b. chorej, na podstawie relacji jej opiekunki w DPS przy ul. Zielnej.  Udzielano też pomocy w wypełnieniu PIT-ów, z dobrym przeznaczeniem 1% podatku, tym osobom, które o to prosiły. Modlitwę na zakończenie poprowadziła S. Karolinka, która zaniemogła na zdrowiu i ostatnio mniej u nas bywa.
Czytania na sobotę, 14 kwietnia 2018
Dzień powszedni

(Dz 6, 1-7)
Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: "Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa". Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na nich ręce. A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

(Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19)

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Aklamacja
Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył i zlitował się nad ludźmi.

(J 6, 16-21)
Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: "To Ja jestem, nie bójcie się". Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.

środa, 11 kwietnia 2018

I sobota kwietnia 2018r - modlitwa w czasie Mszy św. i Różańca św. różnych Wspólnot

T                                                   knCh!                                                      7 IV18

Mszę św. o godz. 9  odprawił O. Mariusz. Po niej, jak zwykle modliliśmy się wspólnie z O.Mariuszem jedną częścią Różańca św. W czasie homilii kapłan powiedział:
Pewien rolnik wykopując ziemniaki zauważył, że plon jest mizerny. Czy da radę wyżywić całą rodzinę? – powstało w nim takie pytanie. Zły zaczął mu szeptać, czy to nie jest za skromna zapłata  od Boga – modlisz się cały rok, pościsz, czynisz dobro, a tu kiepski plon. Rolnik rzekł: znów przychodzisz szatanie, by mówić przeciw memu kochanemu Bogu. Kiedy byłem z tobą, czułem się sam, a kiedy jestem z Bogiem, czuję, że Go mam, że Go kocham.
Skąd u Marii Magdaleny była ogromna radość, że spotkała Jezusa? Czuła wtedy mocniejsze bicie serca. Wydała okrzyk radości, że Bóg żyje, że przestała być sama. Nawet, gdy w jej życiu nic się nie zmieniało, czuła bliskość Jezusa. Piotr i Jan biegną z radością do pustego grobu i z radością mówią o tym. Serca ich pałały. Jezus mówi: dotknijcie mnie. To tez powód do ich radości. Dzieje Apostolskie są księgą leczącą,  bo tam się stale coś dzieje.
Pewien rzemieślnik nawrócił się. Postanowił zmienić swój charakter. Był skąpy wcześniej. Przed świętami ktoś poprosił go o coś do jedzenia. Gdy szedł do spiżarni po szynkę usłyszał: daj mu najmniejszą szynkę. Wtedy rzekł do złego ducha: zamknij się, bo dam mu wszystkie szynki. Życie z P. Jezusem Zmartwychwstałym na pozór nic nie zmienia, a w sercu zmienia wszystko.

Czytania na sobotę, 7 kwietnia 2018

Sobota w oktawie Wielkanocy

(Dz 4, 13-21)
Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali Sanhedrynu i naradzali się między sobą: "Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabrońmy im przemawiać do kogokolwiek w to imię!" Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: "Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy". Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało.

(Ps 118 (117), 1bc i 14-15b. 16-18. 19-21)

Refren: Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.
Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych.

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana.
Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie wydał.

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś
i stałeś się moim Zbawcą.

(Ps 118 (117), 24)
Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy.

(Mk 16, 9-15)
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!"