środa, 14 listopada 2018

II sobota listopada 2018 r - spotkanie modlitewne FZŚ

T                                                                       knCh!                                               10.XI.2018Mszę św. o g. 9 odprawił O Robert – nasz nowy dyrektor. W homilii nawiązał do Ewangelii na dzień dzisiejszy 10 XI 18. Sprawa wierności   przyświecała refleksji nad wierności podjętą w Ewangelii. Jubileusz 25- lecia profesji S Beaty Albińskiej skłaniał  także do pochylenia się nad tym tematem. Na te 25 lat złożyło się wiele drobnych spraw codzienności. Owocami wierności w tych drobnych sprawach -dzielimy się. Sprawcą tej wierności jest Duch św., który działa od czasu Chrztu św., Bierzmowania (wtedy otrzymujemy pełnię darów), ale też od czasu profesji. Św. Franciszek błogosławił braci i siostry, którzy są w Zakonie. W/g św. Franciszka Duch św. w nas zamieszkuje, umacnia, napomina. Jego powinniśmy pragnąć od Chrztu św. Być w serdecznej, zażyłej relacji z Duchem św. – takie pragnienie jest bardzo ważne. Św. Franciszek małymi krokami odkrywał Boga zachowując Ewangelię tego, który się nam objawił. My czyńmy podobnie. Nasze wybory niech będą dokonywane w duchu Ewangelii. Św. Franciszek nawet prosił braci, by Mu czytali Ewangelię. Słuchajmy Ewangelii i przyjmujmy Ciało P. Jezusa, wtedy  Duch św. działa w nas. Słowo Boże i Sakramenty mają w nas kształtować życie. Niech słowa św. Franciszka motywują nas do tęsknoty i współpracy z Duchem św. 
Po Mszy św. modliliśmy się się śpiewem Godzinkami ku czci św. Franciszka z Asyżu, potem na salce, po modlitwie omawialiśmy nasze sprawy. Od 9 do 12 XII br-rekolekcje franciszkańskie o g 9 przy ul.Loretańskiej, a od 14 do 16 XII br w Krzeszowicach - także rekolekcje. Wykład pt. "po co nam hagiografia" odbędzie się 17 XI br po Mszy św. o g 10 w bazylice OO Franciszkanów (g 11-14). S. Beata podzieliła się z nami swą miła refleksją w związku z Jubileuszem, przypomniała też jako skarbnik o konieczności regulowania składek. Akcentem święta  100-lecia odzyskania Niepodległości był wiersz K.Wojtyły pt "Ojczyzna" i wspomniana z poprzedniego dnia refleksja ks bisk. W. Depo z apelu jasnogórskiego na temat tego święta - podarowane przez S MR. Za smakołyki jesteśmy wdzięczne S Beacie.

Czytania na sobotę, 10 listopada 2018

Sobota XXXI tygodnia okresu zwykłego - wspomnienie obowiązkowe świętego Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

(Flp 4,10-19)

Bracia: Bardzo się ucieszyłem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie miał ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu, bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości: jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. A Bóg według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.

(Ps 112,1-2.5-6.8a.19)

REFREN: Błogosławiony, kto się boi Pana

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Jego wierne serce lękać się nie będzie.
Rozdaje i obdarza ubogich,
Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.


(2 Kor 8,9)

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.

(Łk 16,9-15)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. Powiedział więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych”.

poniedziałek, 12 listopada 2018

I sobota listopada 2018 - modlimy się różańcem św.

T                                                                 knCh!

Mszę św. o godz. 9 odprawił O. Mariusz. po niej modliliśmy się na Różańcu.


Dziś wypada wspomnienie wszystkich zmarłych naszego zakonu – przypomniał O Mariusz na początku Mszy św. o godz. 9. W homilii powiedział – jeszcze raz pochylamy się nad tajemnicą zbawienia. O Mariusz był najmłodszym dzieckiem. Jego siostra była 13 lat starsza. Nawet się nie spostrzegł O Mariusz, że przestał być dzieckiem, a gdy był kilkuletnim dzieckiem miał wrażenie, że jego starsza siostra jest już stara. Szkoła podstawowa, średnia, seminarium – wszystko to się dłużyło, a już minęło. I tak jest z naszym życiem. Obym mógł się spakować, uporządkować sprawy, powiedzieć przepraszam, do widzenia. Wiem, że tak może nie być. Pewnego dnia jeden z ordynariuszy szpitala poprosił O Mariusza, aby poszedł do jego mamy, bo odchodzi. Wokół niej stało 5 synów ,  lekarzy i córka z rodzinami. Chora poprosiła obecnych o wyjście, bo miała być spowiedź. Potem ich zawołała i powiedziała : przepraszam was i ja wam przebaczam i odeszła. Oby tatuś niebieski dał nam takie odejście. Potem w rozmowie z ordynatorem Ojciec M. dowiedział się, że owa staruszka  bardzo dzieci kochała. Co po mnie pozostanie? Pozostanie tylko miłość. Po drugiej stronie tatuś niebieski nie zapyta nas o tytuł, o stanowisko, o strój, posiadanie, ale tylko o to, czy byliśmy ludźmi. U kresu życia tylko z miłości będziemy sądzeni.  Jeśli ktoś  się przeprowadza, zabiera wszystko,
a kto umiera zostawia wszystko, nawet szczoteczkę do zębów. Na onkologii odszedł starszy pan i dopiero wtedy pojawiła się rodzina i zapytała o Mariusza , gdzie  jest telewizorek zmarłego. Wszystko można zabić, ale nie śmierć – B. Pascal. Na onkologii spokojni są ci chorzy, którzy żyli pełna prawda o życiu. Kto się  żeni,  kto wstępuje do zakonu, też umiera – trzeba o tym wiedzieć. Pewien misjonarz po 3 latach wracał z Chin. Na lotnisku czekały owacje na inną osobę, na artystę. Na misjonarza nikt nie czekał. Uświadomił on sobie, że wrócił do domu, ale nie ostatniego, do którego prowadzi jedna chwila – śmierć.
Czytania na sobotę, 3 listopada 2018

Sobota XXX tygodnia okresu zwykłego - wspomnienie dowolne świętego Marcina de Porres, zakonnika

(Flp 1,18b-26)

Bracia: Że na wszelki sposób rozgłasza się Chrystusa, z tego się cieszę i będę się cieszył. Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy, udzielanej przez Ducha Jezusa Chrystusa, zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele to bardziej dla was konieczne. A ufny w to wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was.

(Ps 42,2-3.5)

REFREN: Boga żywego pragnie dusza moja

Jak łania pragnie wody ze strumienia,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego,
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Gdy wspominam, jak z tłumem
kroczyłem do Bożego domu,
w świątecznym orszaku,
wśród głosów radości i chwały.


(Mt 11,29ab)

Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

(Łk 14,1.7-11)

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: "Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: "Ustąp temu miejsca". I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej". I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

czwartek, 18 października 2018

I sobota października 2018 r, spotkanie LRR i FZŚ, SHNSPJ

T                                                                                                                          knCh!

Mszę  św. koncelebrowaną odprawiło kilku Ojców. W czasie niej profesję w FZS na 1 rok złożyła: Marta Paszko, Agnieszka Polan, Katarzyna Wymazała, zaś profesję tę na całe życie złożyli: Paweł Kosel, Agnieszka Lewandowska, Ryszard Haba, Irena Pałka.
W koncelebrze był O Mariusz opiekujący się LRR, O Jerzy dotychczasowy dyrektor FZS tuż przed swoim odejściem do Krosna, na nową placówkę  i nowy dyrektor FZS dla całego regionu-O.Radosław Pasztaleniec, który wygłosił homilię. Powiedział m.in. Dzisiejsza Ewangelia jest autobiograficzna. Jezus jest szczęśliwy, bo chowa pewne rzeczy przed jednymi, a ukazuje drugim. Ukazuje, jak znaleźć odpoczynek. Trzeba zostać małym - to droga do tego odpoczynku. Przybliżamy się do Boga, gdy jesteśmy utrudzeni. To jest paradoks Ewangelii. Z nasza kruchością trzeba stanąć przed Bogiem. Profesja to moment odwagi. Mamy uczyć się od Niego, a on przychodzi jako ostatni, łagodny. Tylko ten kto widzi nieograniczenie, może doświadczyć mocy Boga.
Nowych profesów otoczyliśmy modlitwą.
Po Mszy św odbyło się spotkanie Wspólnoty FZS na sali, w uroczystej atmosferze, a w tym czasie członkowie LRR modlili się na Różańcu św. w kościele, wynagradzając NS NMP jak w każdą I sobotę miesiąca.


Czytania na sobotę, 6 października 2018
Sobota XXVI tygodnia okresu zwykłego - wspomnienie dowolne św. Brunona Kartuza, opata

(Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17)
Hiob odpowiedział Panu: "Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele". Potem Pan błogosławił Hiobowi, tak że miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic. Miał jeszcze siedmiu synów i trzy córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą – Kasją, a trzecią – Rogiem-z-kremem-do-powiek. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I żył jeszcze Hiob sto czterdzieści lat, i widział swych synów i wnuków – cztery pokolenia. Umarł Hiob stary i w pełni dni.

(Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130)

REFREN: Okaż swym sługom pogodne oblicze

Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności,
bo ufam Twoim przykazaniom.
Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś,
bym się nauczył Twoich ustaw.

Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki,
że dotknąłeś mnie słusznie.
Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków,
bo wszelkie rzeczy Ci służą.

Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał
i poznał Twoje napomnienia.
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.

(Mt 11, 25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

(Łk 10, 17-24)
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: "Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają". Wtedy rzekł do nich: "Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie". W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić". Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: "Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli".

czwartek, 13 września 2018

II sobota września 2018r -spotkanie modlitewne FZŚ

T                                                         knCh!Sprawozdanie ze spotkania Wspólnoty FZŚ w dn. 08.09.2018 r.
Spotkanie naszej Wspólnoty rozpoczęliśmy Mszą św., którą sprawował br. Jerzy. W słowie do nas skierowanym Celebrans mówił o początkach naszego życia ziemskiego i o narodzinach naszej wiary oraz chrzcie świętym, dzięki któremu rodzimy się do życia w Chrystusie. Po Mszy św. przeszliśmy do Kaplicy Loretańskiej, gdzie br. Piotr został przyjęty do nowicjatu w naszej Wspólnocie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Następnie, już w naszej salce, odmówiliśmy litanię do św. Franciszka, którą prowadziła s. Agnieszka. Po modlitwie s. Jola odczytała fragment z Konferencji do formacji ciągłej na 2018 rok pt. „Duch Święty w życiu chrześcijanina – sakrament chrztu św. i jego znaczenie”. Następnie br. Krzysztof przekazał następujące informacje na temat bieżących spotkań:
- 9 września jedziemy do Sieprawia uczcić bł. Anielę Salawę (s. Maria służy transportem),
- 15 września (sobota) odbędzie się wizytacja braterska i pasterska naszej Wspólnoty. O godz. 11.00 jest Msza św., o 12.00 – spotkanie w sali 003,
- 30 września odbędzie się pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej (s. Maria i Irena służą transportem),
- 1 października (poniedziałek) rozpoczyna się Triduum przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu. O godz. 18.30 jest nabożeństwo, które poprowadzi nasza Wspólnota, potem o godz. 19.00 jest Msza św., po niej spotkanie w sali 020.
2 października nabożeństwo o godz. 18.30 poprowadzi Młodzież Franciszkańska
3 października po nabożeństwie o godz. 18.30 i Mszy św. o godz. 19.00 obędzie się uroczyste Transitus
4 października o godz. 19.00 jest Msza św. odpustowa.
- 6 października (pierwsza sobota miesiąca) o godz. 9.00 spotkamy się na Mszy św. Wtedy jest przewidziana profesja wieczysta do FZŚ dla 7 osób i profesja czasowa dla 2 osób.
- 13 października (druga sobota miesiąca) spotykamy się jak zwykle.
- Od 12 do 14 października są rekolekcje dla postulatów i nowicjuszy w Skomielnej Czarnej.
Następnie w ramach wspomnień wakacyjnych s. Jola opowiedziała o  swojej wizycie w Świątyni Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu. Na zakończenie spotkania br. Jerzy udzielił nam Bożego błogosławieństwa.

Czytania na sobotę, 8 września 2018

Sobota XXII tygodnia okresu zwykłego - Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

(Mi 5, 1-4a)
Tak mówi Pan: "A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem".

(Ps 96,1-2.11-13)

REFREN: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według swej prawdy.

Aklamacja
Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie narodziło się słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem.

(Mt 1, 1-16. 18-23)
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów". A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel", to znaczy: "Bóg z nami". Od 7 do 9 IX 18 w Skomielnej Czarnej odbyły się rekolekcje franciszkańskie. Prowadził je O.Wacław Trawiński i O.Robert Rabka w/g programu poniżej. Z naszej Wspólnoty obecna była S.Malgorzata Rachwalska i S.Maria Dzierżęga. W/g zamieszczonego poniżej Psalmu 103 prowadziliśmy medytację własną.

UZDRAWIAJĄCA MOC CHRYSTUSA
REKOLEKCJI DLA FZŚ W SKOMIELNEJ CZARNEJ 7-9 WRZEŚNIA 2018 r.
Immagine correlata
"Córko,
                                                                 twoja                                                             wiara                   cię                                                                
ocaliła,
bądź uzdrowiona
z twej dolegliwości"PIĄTEK 7 IX 2018
Choroba ciała i ducha
17 30  Nieszpory
18 00 Kolacja
19 30 Medytacja: "Kobieta od dwunastu lat cierpiała" (MK 6, 25)
20 15 Eucharystia
21 00 Apel Jasnogórski

SOBOTA 8 IX 2018
Uzdrowienie fizyczne i spotkanie z Chrystusem
7 30  Godzinki
8 00  Medytacja: "Żebym choć dotknęła się Jego płaszcza, a będę zdrowa" (Mk 6, 28) 
8 30  Śniadanie
9 00  Konferencja br. Robert Rabka
12 00  Eucharystia
13 00 Obiad
15 00 Koronka i medytacja: "Kto dotknął się mojego płaszcza?" (Mk 6, 30) Okazja do spowiedzi.
17 30 Nieszpory
18 00 Kolacja i wspólna rekreacja
NIEDZIELA 9 IX 2018
Trwać w łasce uzdrowienia - franciszkańskie życie pokuty
7 30 Modlitwa poranna - Jutrznia
8 00  Śniadanie
9 00  Medytacja: "Córko, twoja wiara cię ocaliła, bądź wolna od swej dolegliwości" (por. Mk 6, 34)
9 45 Medytacja osobista Ps 103
11 00 Eucharystia
12 00 Obiad

Rekolekcje poprowadzą br. Wacław Trawiński oraz br. Robert Rabka. Przyjazd w piątek popołudniu, wyjazd w niedzielę około 1300 .